Tradičný prechod cez tatranské sedlá (28.4.2007)

ČLÁNOK